Welkom op de website van Woodsupport.

OVER WOODSUPPORT

Woodsupport is een onafhankelijk bureau dat u kunt inschakelen voor uw commercieel-technische ondersteuning. Of dit nu op het gebied van calculatie is,
het gehele verkoopproces of het fysiek bemannen van uw stand op een beurs…. Woodsupport kan het voor u invullen.

Woodsupport is flexibel inzetbaar waarbij discretie en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn. Door een gedegen kennis en ervaring van de bouwwereld is Woodsupport in staat de wegen te bewandelen naar betrouwbare leveranciers en partners, zowel nationaal als internationaal. Er zijn talloze leveranciers, fabrikanten en engineerings/constructiebureaus; Woodsupport ontzorgt u door alleen partijen te kiezen die op een gelijke hoge servicegraad kunnen werken. Hierbij verhoogt u uw kans op een succesvol project.

VISIE

Woodsupport streeft in haar dienstverlening duurzaamheid na. Met de huidige kennis van vandaag zijn we in staat om zodanig te produceren en te bouwen dat alle toegepaste materialen, na hun levensloop, zonder noemenswaardige milieubelasting hergebruikt of afgebroken kunnen worden.

Woodsupport stimuleert opdrachtgevers, architecten, aannemers en eindgebruiker om bewust te kiezen voor materialen met het laagst mogelijke milieu-impact.  Hout neemt daarbij als een van de oudste, mooiste, en eenvoudigst toe te passen materialen een zeer belangrijke plaats in.

Om bouwprojecten op een inzichtelijk hoog niveau van duurzaam bouwen te krijgen promoot Woodsupport de duurzaamheidscertificering op basis van Breeam.

Woodsupport houdt van hout!